FAQQ: Šta ulazi u prosečnu ocenu za studente master studija? Da li prosečna ocena uključuje ocene sa osnovnih studija ili samo ocene ispita položenih u okviru master studija? 
A: Neophodno je dostaviti potvrdu o prosečnoj oceni tokom osnovnih studija i potvrdu o položenim ispitima sa master studija. U prosečnu ocenu se računa aritmetička sredina između prosečne ocene sa osnovnih studija i dosadašnje prosečne ocene položenih ispita sa master studija. Da bi prijava bila prihvaćena, navedena srednja prosečna ocena mora biti 8,50 ili više. Takođe, važno je da ste student završne godine master studija. Ukoliko master studije traju jednu godinu, onda je ta godina završna, a ukoliko traju dve godine, onda morate biti student druge godine kako bi prijava bila prihvatljiva.

Q: Od kog datuma se uzimaju u obzir putovanja u prethodnih 5 godina?
A: Datum do koga se računa poslednjih 5 godina je 30. maj 2017. godine.

Q: Da li stipendija "Putujemo u Evropu" važi i za studente V godine u okviru fakulteta koji traju XI semestara?
A: Zbog specifičnosti vašeg fakulteta i karaktera poslednjeg semestra odgovor na vaše postavljeno pitanje je sledeći: Ukoliko ste tek sada dali uslov za V godinu, onda vaša prjava nije prihvatljiva. Ukoliko ste prošle godine upisali V godinu i do sada je odslušali, po konkursnim kriterijumima spadate u završne godine i možete se prijaviti.

Q: Šta se podrazumeva pod pojmom "studenti završne godine fakulteta", konkretno osnovnih studija? Da li je reč samo o četvrtoj godini (na fakultetima kojima osnovno školovanje traje četiri godine), ili pravo na konkurs imaju i studenti treće godine?  
A: Ako na vašem fakultetu osnovne studije traju tri godine, onda vi kao student III godine spadate u studenta završne godine osnovnih studija. Ukoliko, osnovne studije traju četiri godine, onda je IV godina i završna, ali ne i III.

Q: Koji je minimalno nivo znanja stranog jezika neophodan?
A: Nivo engleskoj jezika koji se traži je nivo sa kojim čete moći da se snađete u inostranstvu, u hotelu, restoranu, vozu, muzeju, ali da, takođe, strancima koje srećete tokom putovanja kažete par rečenica o zemlji iz koje dolazite. Nadamo se da ste ovo osnovno znanje jezika uspeli da savladate.

Q: Koja je procedura i koji je organ nadležan da izdaje uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine?
A: Uverenje o primanjima po članu domaćinstva vadi se u Upravi prihoda opštine u kojoj stanujete sa roditeljima ili starateljima, a na osnovu potvrda o prosečnom primanju roditelja i izjave o broju članova domaćinstava. Za to vam je potrebno sledeće:

  • Zaposleni članovi porodice treba da uzmu u firmi/ ustanovi gde rade prosek primanja u prvih 6 meseci, nezaposleni članovi potvrdu sa biroa da su nezaposleni.
  • Izjava o broju članova domaćinstva se popunjava i overava u opštini (obrazac se kupuje u opštini)

Procedura je identična kao kod konkurisanja za bilo koju stipendiju ili studentski dom

Q: Šta u slučaju da je biometrijski pasoš u izradi?  
A: Dovoljno je da se pošalje kopija potvrde da je nov pasoš u izradi. Navedena potvrda se dobija onog trenutka kada podnesete zahtev za izdavanje pasoša i to je potvrda sa kojim se podiže izrađen pasoš.

Q: Šta da radim ako nisam izabran/a za učešće u programu i ako smatram da su moja prava oštećena?
A: Ukoliko smatrate da su vaša prava oštećena, možete da uložite prigovor Evropskom pokretu u Srbiji u roku od 30 dana od dana objavljivanja finalne liste 50 učesnika programa. Prigovor možete poslati na mail: info@putujemouevropu.org 

 |  Naslovna |  Konkurs |  Kontakt |  Mapa sajta |