KonkursEvropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fondacijom Robert Boš i Balkanskim fondom za demokratiju, raspisuje konkurs pod nazivom „Putujemo u Evropu“ za studente završnih godina (osnovnih i master studija) i apsolvente fakulteta univerziteta u Srbiji.

I nakon liberalizacije viznog režima za građane Srbije, veliki broj studenata i dalje nije u mogućnosti da sebi priušti putovanje po državama Evrope, prvenstveno iz finansijskih razloga. Stoga, i ove godine, konkurs posvećujemo upravo njima.

Cilj konkursa je da se omogući da 50 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2017. godine provede kao većina vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske vrednosti, gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: InterRail karte (22 dana u kontinuitetu), Raiffesisen Club paket račun i platnu karticu sa džeparcem, Uniqa međunarodno putno osiguranje, za putovanje zemljama Evrope prema sopstvenom izboru tokom leta 2017. godine.

POSEBNA PRILIKA!

Uz podršku Fondacije Robert Bosch i Balkanskog fonda za demokratiju obezbeđen je TRODNEVNI PROGRAM U BERLINU:

- smeštaj, svečani prijem, obilazak grada, radionice, žurka i druženje sa studentima iz regiona.

Osnovni kriterijumi, na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su sledeći:

  1. Godina studija - prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža), svi starosti do 26 godina.
  1. Socijalni status studenta - kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine, koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
  1. Uspeh studenta:
    1. Prosečna ocena najmanje 8.5 (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
    2. Dužina studiranja
    3. Znanje stranog jezika - engleskog, nemačkog, francuskog ili italijanskog jezika (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
  1. Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrde da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Prijavni formular, Uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa internet stranice projekta: www.putujemouevropu.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 30. maja do 16. juna 2017. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu za konkurisanje, koje stignu na naznačenu adresu.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u obzir.

Prijave koje su poslate posle datuma zatvaranja konkursa ili sadrže netačne podatke ili nepotpunu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

Informacije na e-mail: info@putujemouevropu.org

Zašto je potrebna vaša saglasnost za prikupljanje i obradu podataka na prijavnom formularu?

Evropski pokret u Srbiji (Kralja Milana 31/II, Beograd, Srbija) koristi podatke o ličnosti radi odabira kandidata/kandidatkinja na konkursu i obezbeđivanja platnih kartica sa džeparcem, putnog zdravstvenog osiguranja, Inter-Rail karata i studentskih kartica za popuste EYCA i ISIC, odabranim učesnicima/učesnicama projekta „Putujemo u Evropu 2017“. Na ovaj način kandidat/kandidatkinja, odnosno učesnik/učesnica daje saglasnost u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke koristi tim projekta „Putujemo u Evropu 2017“. Podaci o ličnosti se čuvaju do ostvarenja svrhe obrade i završetka projekta „Putujemo u Evropu 2017“, a nakon toga uništavaju u skladu sa Zakonom.

Opoziv pristanka je moguć u skladu sa članom 11. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Više informacija na: www.poverenik.rs

 

Download

Prijavni formular

Uputstvo za konkurisanje

 

Projekat pomogli

Organizatori

 

Donatori

 

  

 

 

 

 

Prijatelji projekta

  

Medijski sponzori

 

 

  

Korisni linkovi


 

 

 |  Naslovna |  Konkurs |  Kontakt |  Mapa sajta |