Organizacija projektaProjekat će se voditi iz kancelarije EPuS-a koja se nalazi u Beogradu, Kralja Milana 31, na čiju adresu će kandidati slati svoje prijave.

Na projektu ce biti angažovani sledeći timovi:

  • Administrativni tim - menadžer projekta, PR menadžer, koordinator administracije, asistenti i saradnici;
  • Savetodavno telo (3 člana);
  • Žiri - 6 članova - dva predstavnika Evropskog pokreta u Srbiji, jedan predstavnik donatora, jedan predstavnik Univerziteta, jedan predstavnik medija i menadžer projekta.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Za potrebe konkursa izrađen je prijavni formular koji sadrži sve neophodne informacije i podatke o kriterijima za izbor kandidata, kao i podatke o sistemu bodovanja.

Uz popunjeni prijavni formular kandidati će morati da dostave originalnu potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni, kao i potvrdu o upisanoj godini ili apsolventskom stažu. Sve pomenute dokumente kandidati dostavljaju lično ili šalju poštom (preporučeno) na naznačenu adresu.

OBRADA PRIJAVA

Svaka pojedinačna prijava primljena putem pošte dobiće svoj identifikacioni broj i biće kompjuterski obrađena. Tokom prijema i unosa podataka u elektronsku verziju prijave, automatski će se odbacivati prijave koje ne zadovoljavaju osnovne kriterijume (1, 3, 4 i 5). Paralelno će biti formirane dve tabele sa rangiranjem kandidata (prirodno - tehničkih i društveno - umetničkih fakulteta) u koje će se unositi identifikacioni broj i ime i prezime kandidata, kao i bodovi po utvrđenim kriterijumima. Na kraju, formiraće se kolona sa ukupnom vrednošću bodova, na osnovu koje će se izvršiti završno rangiranje kandidata.

Sve prijave kao i rang liste će biti dostavljene žiriju na dalje odlučivanje.

ODABIR KANDIDATA

Žiri će na osnovu dobijenih podataka odrediti listu od 70 kandidata koji ulaze u uži izbor i sa kojima će obaviti intervju. Lista će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici projekta kao i na internet stranici Evropskog pokreta u Srbiji.

INTERVJU

U toku intervjua, žiri će ocenjivati opšti utisak i poznavanje stranih jezika. Žiri će razgovarati sa jednim po jednim kandidatom, a svaki član žirija će postaviti najmanje jedno pitanje kandidatu.

Jedan deo intervjua će biti na stranom jeziku koji su studenti naveli u prijavnom formularu. Nakon intervjua, žiri će saopštiti imena 50 studenata koja će biti objavljena na internet stranici projekta i koji će putovati u okviru projekta.

Svi podaci iz pasoša, vezani za prethodna putovanja, biće naknadno proveravani, a tokom intervjua uvidom u pasoše (stare i nove).

POSREDNIČKI UGOVOR

Svaki/a student/kinja, koji/a uspešno konkuriše i nakon žiriranja uđe na finalnu listu odbranih studenata za putovanje, potpisaće i Posrednički ugovor sa Evropskim pokretom u Srbiji, kojim su regulisane određene obaveze studenta i obaveze Evropskog pokreta u Srbiji.

INTER-RAIL KARTE, OSIGURANJE I DŽEPARAC

Nakon finalnog odabira 50 studenata, obavlja se kupovina Inter-rail karata (InterRail Global, 22 dana u kontinuitetu), obezbeđivanje međunarodnog putnog osiguranja i otvaranje omladinskih računa i uplata džeparca. Iznos novčanog dela stipendije (džeparac) će biti uplaćen na otvorene omladinske račune kod Erste banke, pred polazak na put. Studentima će sve biti predato na svečanom ispraćaju koji će biti organizovan na dan putovanja.

STUDENTSKE KARTICE

Svaki student dobiće EYCA i ISIC studentske kartice koje nude veliki broj popusta mladim ljudima širom Evrope. Međutim, one su mnogo više od kartice - predstavljaju ulaznicu mladih Evropljana u svet informacija, mobilnosti, kulture i učestvovanja u omladinskim dešavanjima.

Saznajte više na stranici Saveti za putovanje ili na www.gpa.rs

PUT

Svi studenti koji budu izabrani da putuju u okviru ovog projekta, na svoj put po Evropi krenuće 27. jula 2015. godine, iz Beograda. Predviđen je prevoz vozom do Berlina. U Berlin se stiže sledećeg dana u večernjim časovima i za sve će biti obezbeđen smeštaj (dva noćenja). Biće priređen i svečani prijem od strane Fondacije Robert Boš, žurka, obilazak grada i druženje sa kolegama iz regiona.

Iz Berlina, svako će se po svom izboru, uputiti železnicama Evrope u ostale zemlje u kojima važi šengenski vizni režim (u kojima za građane Srbije nisu potrebne vize za ulazak).

(program putovanja biće naknadno objavljen)

IZVEŠTAJI I FOTOGRAFIJE SA PUTOVANJA

Kada se studenti vrate sa putovanja, sakupićemo putopise, izveštaje i fotografije i objaviti ih na stranici projekta www.putujemouevropu.org.

Zemlje u kojima važi šengenski vizni režim:

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Nemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska.

Vize takođe nisu potrebne za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Rumuniju, Makedoniju, Albaniju, Lihtenštajn, Monako, Andoru,

Zemlje u kojima važi Inter-Rail vozna karta:

Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Velika Britanija.

Download

Prijavni formular

Uputstvo za konkurisanje

 

Projekat pomogli

Organizatori

 

Donatori

 

  

 

 

 

 

Prijatelji projekta

  

Medijski sponzori

 

 

  

Korisni linkovi


 

 

 |  Naslovna |  Konkurs |  Kontakt |  Mapa sajta |